V.90ITU modemistandard (1998.a.), mille andmekiirus allavoolu on 56 kbit/s ja ülesvoolu 33,6 kbit/s. See modem on mõeldud kasutamiseks ainult nende ISP’de ja onalainteenuse pakkujate juures, kes on digitaalselt ühendatud telefonivõrguga. Enamik teenusepakkujaid kasutab kiireid digitaalseid T1 või T3 ühendusi.

Praktikas ei ole neis nn. PCM-modemites ülesvoolu ühendus kiirem kui 45 kbit/s (nimetus PCM tähendab siin seda, et allavoolu ühendus kasutab impulss-koodmodulatsiooni ja ülesvoolu ühendus standardset V.34). Algselt võistlesid selles valdkonnas kaks omavahel ühildamatut tehnoloogiat - U.S. Robotics’i x2 ja Rockwell’i ja Lucent’i K56Flex. Taolisi modemeid saab modifitseerida V.90 modemiteks, kui nad sisaldavad tarkvaraliselt täiendatavaid mälukiipe