crippleware (2)santvara Süümevara liik, mis ergutab kasutajat annetama raha mingiks heategevuseks

Vt. ka careware