ISAM (Indexed Sequential Access Method)indekseeritud järjestikpöördusmeetod Failihaldussüsteem ja pöördusmeetod firmalt IBM, mis võimaldab kõvakettale salvestatud kirjete poole pöörduda järjestikku (sisestamise järjekorras) või suvalises järjekorras indeksi alusel. Iga indeks määrab ära erineva kirjete järjestuse.

Näit. firma töötajate andmebaasil võib olla mitu indeksit erineva informatsiooni otsimiseks. Nimeindeks võiks seada töötajad tähestikulisse järjekorda perekonnanime alusel ning osakonnaindeks reastaks töötajad osakondade kaupa. Igas indeksis on ära määratud võti, näit. tähestikulises nimeindeksis on võtmeks perekonnanime väli.

ISAM töötati välja varem kui VSAM (Virtual Storage Access Method) ja relatsioonandmebaasid