WDD (Windows Distributed Desktop)Windows’i hajus-töölaud Tarkvara firmalt Tektronix, mis võimaldab Unix’i tööjaamadel ja X-terminalidel pöörduda Windows NT serveril jooksvate Windows’i rakenduste poole. WDD laiendus võimaldab ka eemalasuvatel Windows’i kasutajatel serveri poole pöörduda