transitive trustedastatav usaldus Automaatne usaldussuhe emadomeeni ja tütardomeenide vahel ning juurdomeenide vahel Windows Active Directory metsas. Näit. kui domeen A usaldab domeeni B ja B usaldab domeeni C, siis A usaldab automaatselt domeeni C