trust (2)



usaldatav Turvaline arvutisüsteem

Vt. ka trusted computer system