trust (3)usaldus Usk, et dokumenti või sõnumit pole rikutud ja et see tuleb tõepoolest näidatud isikult ega ole mingil viisil võltsitud

Vt. ka digitaalallkiri