BDE (Borland Database Engine)Borlandi andmebaasimootor Tegutseb vahendajana andmebaasi tabelite ja dBase’i programmi vahel. Tabeliteks võivad olla nii dBase’i enda .DBF tabelid kui ka Corel’i Paradoxi tabeleid või relatsioon-andmebaasihalduri (RDBMS) tabelid, näit. Borland’i InterBase, IBM’i DB2 ja Informix, Oracle või Sybase. dBase programm kutsub BDE välja sisemiselt ja nähtamatult iga kord, kui see avab, kopeerib, kustutab, nimetab ümber või sulgeb tabeleid või lisab, muudab või kustutab tabelis ridu