illuminancevalgustatus, valgustihedus Valgustatuseks ehk valgustiheduseks E nimetatakse antud pinnale langeva valgusvoo pindtihedust (valgusvoogu pinnaühiku kohta). Kui pinnale, mille pindala on dS, langeb ühtlaselt valgusvoog dΦ, siis valgustatus

E = dΦ/dS.

Kui pind on valgustatud ühtlaselt, siis

E = Φ/S

Kui valgusallika kaugus r valgustatavast pinnast on palju suurem valgusallika mõõtmetest, siis

E = I·cosα/r2,

kus I on valgusallika valgustugevus ja α valguse langemisnurk.

Valgustatuse mõõtühikuks on luks ehk 1 luumen ruutmeetri kohta ja fotograafias mõõdetakse seda särimõõdiku ehk eksponomeetriga (vt. incident light meter).

Anglo-ameerika maades kasutatakse mõõtühikut jalg-küünal (footcandle), mis vastab 1 luumenile ruutjala kohta.