shutter speedsäriaeg Aeg, mille vältel sensorit (filmi) kattev katik on avatud ja laseb valgusel langeda sensorile (filmile).

Enamik inimesi suudab hoida kaamerat paigal, kui säriaeg on 1/60 s või lühem, pikemate säriaegade puhul on vaja kasutada statiivi või vähemalt toetada kaamerat mingi liikumatu eseme vastu (muidu tulevad pildid "laialimääritutena"). Tüüpilise poolprofessionaalse digikaamera säriajad muutuvad piires 1/2 kuni 1/1500 sekundit. Kaamera liikumisest tingitud praagi vältimiseks tuleb käest pildistamisel kasutada säriaegu, mille nimetaja oleks suurem kui objektiivi fookuskaugus millimeetrites. Näit. fookuskauguse 300 mm korral peab säriaeg olema 1/300 (võib olla ka lühem). See reegel kehtib 35 mm kaamerate puhul, digikaamerate puhul tuleb kasutada nn. fookuskauguse 35 mm ekvivalenti (viimase leiab harilikult digikaamera tehnilistest andmetest).

Kui kaameral on olemas võimalus säriaega käsitsi ette anda, siis kiireltliikuvate objektide pildistamisel tuleks kasutada lühikesi säriaegu (1/250 s ja lühemaid). Kuna lühikese säriajaga pildistamisel tuleb suurendada digikaamera valgustundlikkust, siis kasvab ka pildimüra (pildikvaliteet langeb). Kvaliteetsemaid pilte saab pikemate säriaegadega.