DOF (Depth Of Field)sügavusteravus Kui käsitsi teravustatava objektiiviga kaamera seada teravaks mingil kaugusel (näit. 3m) asuvale objektile, siis sügavusteravus näitab, kui suures ulatuses on pilt terav objektist eespool ja tagapool.

Sügavusteravus oleneb:
- objekti kaugusest (mida kaugem objekt, seda suurem sügavusteravus),
- suhtelisest avast (mida väiksem ava ehk suurem F-number, seda suurem sügavusteravus) ja
- objektiivi fookuskaugusest (mida suurem fookuskaugus, seda väiksem sügavusteravus).

Sageli on objektiivi kerele kantud sügavusteravust näitav lisaskaala. Rusikareegli järgi jääb kogu teravast alast 1/3 fookuses olevast objektist ettepoole (fotograafi poole) ja 2/3 tahapoole (fotograafist eemale)