LTPS TFT LCD (Low-Temperature Poly-Silicon Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display)madaltemperatuursest polükristall-ränist alustel kiletransistoridega LCD Aktiivmaatriksiga vedelkristallekraan, mis on vastupidavam ja lihtsama konstruktsiooniga kui tavalised amorfse räni alusel valmistatud ekraanid. Selliste ekraanide puhul on saavutatav lahutusvõime 300 dpi ja enam ning põhimõtteliselt saab kogu ekraani juhtimiseks vajaliku elektroonika ehitada ekraani sisse.

Polükristalse räni terad on suuremad kui tavaliselt kasutataval amorfsel ränil ja elektronid saavad vabamalt liikuda. See võimaldab ekraani juhtskeemid moodustada samale klaasalusele ja nõnda drastiliselt vähendada rea- ja veeruühenduste arvu