UN/EDIFACT (United Nations rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport)ÜRO reeglid elektroonilise andmevahetuse kohta juhtimises, kaubanduses ja transpordis Need reeglid kujutavad endast standardite, kataloogide ja juhendite komplekti struktureeritud andmete vahetamiseks elektroonilisel kujul. Eriti käib see kaupade ja teenuste ostu ja müügi kohta sõltumatute komputeriseeritud infosüsteemide vahel. Reegleid soovitab ÜRO ja need on heaks kiidetud 1986.a. ja avaldatud UN/ECE poolt UNTDID (United Nations Trade Data Interchange Directory) nimetuse all. Viimane sisaldab järgmisi osi:
  • UN/EDIFACT Application Level Syntax Rules (ISO 9735) – rakendustaseme süntaksireeglid
  • UN/EDIFACT Message Design Guidelines (MDG) – sõnumikujunduse juhtnöörid
  • UN/EDIFACT Syntax Implementation Guidelines (SIG) – süntaksi rakendamise juhend
  • UN/EDIFACT Data Element Directory, EDED (UNTDED’i alamkataloog) – andmeelementide kataloog
  • UN/EDIFACT Code List, EDCL - koodinimestik
  • UN/EDIFACT Composite Data Element Directory, EDCD – liit-andmeelementide kataloog
  • UN/EDIFACT United Nations Standard Message Directory (UNSM), EDMD - ÜRO standardsõnumite kataloog
  • Uniform Rules of Conduct for the Interchange of Trade Data by Teletransmission (UNCID) – ühtsed reeglid kaubandusandmevahetuseks kaugülekande teel
  • Selgitav materjal