DVD burnerDVD-kõrvetaja DVD-ajam, mis võimaldab nii DVD-kettaid lugeda kui ka neile kirjutada. Seda nimetust kasutatakse
DVD Forum’i spetsifikatsiooniga ühilduvate ajamite kohta