phase changefaasiüleminek Füüsikas aine üleminek ühest faasist (olekust) teise. 1990-ndate algul võttis Panasonic (Matsushita) selle termini kasutusele oma laserketta-tehnoloogia nimetuses. Faasiüleminekuga laserketaste puhul on andmekandjaks sellise metallisulami kiht, mida saab intensiivse laseriimpulsiga kuumutamisel viia kristalsest (peegeldavast) olekust amorfsesse (matti) olekusse. Keskmise intensiivsusega impulss taastab kristalse oleku ja lugemiseks kasutatakse nõrku impulsse