channel (6)kanal Mingi kindla teema kohta käiv informatsioon, mida veebilevi sait edastab kasutaja brauserile või tõukekliendile. See on internetivaste tele- või raadiokanalile