channel (8)



kanal Ruumilise heliefekti saavutamiseks kasutatakse salvestamisel mitut mikrofoni ja mahamängimisel mitut ruumis laiali paigutatud kõlarit. Selle kohta öeldakse, et muusika on jaotatud mitmeks kanaliks. Näit. stereoheli puhul on tegemist 2 kanaliga (vasak ja parem), ruumilise heli puhul 5 või enama kanaliga