mouse gesturehiireviibe Termin, mis käib programmide (alamprogrammide) käivitamise või programmifunktsioonide aktiveerimise kohta hiire teatud suundades liigutamise teel, hoides samal ajal hiireklahvi all. Hiireviiped on alternatiiviks kiirklahvide või menüünuppude kasutamisele.

Hiireviipetoega brauserites saab menüüfunktsioone käivitada ilma menüünuppe kasutamata. Näit. Opera 7 puhul saab minna tagasi eelmisele veebilehele, kui paremat klahvi all hoides liigutada hiirt vasakule, lehe värskendamiseks tuleb liigutada hiirt üles-alla, akna minimeerimiseks alla ja seejärel vasakule jne.

Mozilla jaoks on olemas allalaaditav hiireviibete plugin