CLI (Call Level Interface)Andmebaasi-programmiliides SQL-keele arendamisega tegelevalt organisatsioonilt SAG (SQL Access Group). CLI kujutab endast katset standardiseerida SQL-keelt. Microsoft’i ODBC ühildub CLI’ga, kuid CLI’l on omad lisalaiendused. CLI-liidese kasutamisel saadetakse päringud otse serverile ilma eelneva kompileerimiseta