CLI (Common Language Infrastructure)



üldine keele-infrastruktuur Microsoft’i CLR-keskkonna (Common Language Runtime) alamhulk. 2001.a. lõpus standardiseeris selle ECMA (ECMA-335) koos Microsoft’i programmikeelega C# (ECMA-334). Selle standardiseerimise tulemusena loodi Microsoft’i .NET-platvormi versioon, mis on platvormist sõltumatu ning võimaldab kolmandatel osapooltel välja töötada kompilaatoreid muudele (mitte-Microsoft’i) programmikeeltele ja käitusajakeskkondadele, mis ei kasuta Windows’i opsüsteemi. Sellistes CLI-põhistes süsteemides kasutatavat vahekeelt nimetatakse üldiseks vahekeeleks (CIL - Common Intermediate Language) erinevalt Microsoft’i vahekeelest MSIL ( Microsoft Intermediate Language)