VB.NET (Visual Basic .NET)Microsoft’i objektorienteeritud programmikeel. See kujutab endast Visual Basic’u versiooni .NET-platvormile. Nagu kõik .NET-keeled, kasutab ka VB.NET programmide täitmiseks CLR’i. VB.NET erineb oluliselt traditsioonilisest Visual Basic’ust, mis on seni olnud kõige populaarsem keel Windows’i rakenduste kirjutamiseks