WIA (Windows Image Acquisition)WIA on digikaameratele ja skänneritele ette nähtud seadmedraiveri liides ja rakendusliides, mille Microsoft võttis kasutusele Windows Me ja Windows XP juures. Microsoft ei kavatse teha seda tahapoole ühilduvaks Windows 95/98 ja Windows 2000 ’ga. WIA’t iseloomustavad:
STI (Still Image Architecture), mis võeti esmakordselt kasutusele Windows 2000 juures ja mis tagab põhilised lugemis- ja kirjutamisfunktsioonid ning kaamera või skänneri seisundi ja sündmuste detekteerimise. WIA lisab sellele seadmedraiveri liidese ja programmiliidese, mis võimaldab näidata rakendustele konkreetse seadme riistvaralisi võimalusi.
Digikaamerate ja skännerite tootjatel on võimalik kirjutada WIA draivereid, et teha arvutile kättesaadavaks antud seadme spetsiifilisi funktsioone. Vajaduse korral saab ka täiendada WIA kasutajaliidest (kontekstimenüü, omaduste leht, veebivaade ja pildirakenduse dialoog).
Windows Me puhul tunneb arvuti pildiseadmed ära ja paneb Windows Explorer’isse vastavad ikoonid. Teostus on ühilduv TWAIN’i versiooniga 1.7.
Windows XP lisab võimaluse kasutada skännerite juures automaatset dokumendisöötjat.

Et pildiseadmed vastaksid Windows Me nõudmistele, peavad nad kasutama WIA minidraiverit. Pildiedastusprotokolli (PTP - Picture Transfer Protocol) kasutavate digikaamerate puhul pole WIA minidraiverit vaja. Windows XP puhul võib digikaamera toetada kas WIA’t, PTP’d või USB Mass Storage klassi nõudeid.