OSD (On-Screen Display)kuvaregulaator Kuvarite ja televiisorite kontrasti, heleduse, horisontaal- ja vertikaalpaigutuse jt. parameetrite reguleerimise paneel