database administratorandmebaasiülem Andmebaasi füüsilise kujunduse ja halduse, samuti andmebaasihalduri valiku ja teostuse eest vastutav isik. Sageli kuulub andmebaasiülema vastutusalasse lisaks tehnilistele küsimustele ka andmebaasi sisu