texture mappingtekstuuri vastendamine Arvutigraafikas nimetatakse nõnda mingit tüüpi pinna panemist 3-mõõtmelise (ruumilise) kujutise peale. Tekstuur võib olla regulaarne nagu näit. telliskivisein või ebaregulaarne nagu näit. puidusüü või marmorimuster. Tavaline meetod on selline, et luuakse tekstuuri 2-mõõtmeline (tasapinnaline) bittrasterkujutis ehk tekstuurivaste, mis seejärel "tõmmatakse" 3-mõõtmelise objekti peale. Teine meetod seisneb selles, et kogu tekstuur arvutatakse välja matemaatiliselt ja 2-mõõtmelist bittrastrit ei kasutata. Seda viimast meetodit eriti laialt ei kasutata, kuigi see annab täpsemaid tekstuure, eriti kui tekstureeritavad objektid on suure sügavusega

Vt. ka texture map, texel, point sampling, bilinear interpolation, trilinear interpolation, MIP mapping, procedural texture ja volumetric texture