translucencyläbipaistvus Omadus, mis võimaldab näha läbi materjali, kusjuures eemalasuvad objektid paistavad olevat udus või vines. Termineid "translucency" ja "transparency" kasutatakse sageli sünonüümidena, kuigi esimene iseloomustab osalist läbipaistvust ja teine tähendab täielikku läbipäistvust