VGA (Video Graphics Array)Kuvarispetsifikatsioon personaalarvutitele firmalt IBM, mis muutus de facto standardiks. Tekstirežiimis on VGA eraldusvõime 720 x 400 pikslit. Graafikarežiimis on eraldusvõime kas 640 x 480 (16 värvi) või 320 x 200 (256 värvi). Värvide maksimaalne arv on 262144.

Erinevalt varasematest personaalarvutite graafikastandarditest MDA, CGA ja EGA kasutab VGA kuvar mitte digitaalsignaale, vaid analoogsignaale. Seetõttu vanematele standarditele vastav kuvar VGA süsteemiga koos ei tööta.

VGA ilmus turule 1987.a., hiljem tulid suurema eraldusvõimega ja suurema värvide arvuga süsteemid, näit. SVGA ja XGA