PPPoA (PPP over ATM)kakspunktprotokoll üle asünkroonühenduse Standard, mis populaarset Interneti sissehelistamisühenduste juures kasutatavat PPP protokolli kasutada DSL-ühenduste puhul, kus transpordikihina kasutatakse asünkroon-andmeedastust. IP-paketid liiguvad personaalarvutist üle Ethernet-ühenduse DSL-modemisse, mida nimetatakse ATU-R (ADSL Tranceiver Unit - Remote). ATU-R lisab IP-pakettidele PPP-protokolli ja transpordib need üle asünkroonühenduse ühendusepakkuja DSL-pöördusmultiplekserisse.

PPPoA mittetandardne, kuid populaarne alternatiiv on PPPoEoA (PPP over Ethernet over ATM), mis kasutab ärab PPP autentimis- ja turvafunktsioone ning tagab seejuures PPP kakspunktühenduse. PPP seanssi alustatakse seejuures mitte DSL modemis, vaid personaalarvutis