LOS (Line Of Sight)projekteeriv kiir, projektsioonikiir Kujuteldav valguskiir, mis lähtub vaataja silmast vaadeldava objekti poole. Tsentraalprojektsiooni (perspektiivprojektsiooni) korral lähtuvad kõik projekteerivad kiired ühest punktist - vaataja silmast, paralleelprojektsiooni korral on kõik projekteerivad kiired omavahel paralleelsed