MRP (Material Requirements Planning )materjalivajaduse planeerimine Materjalivajaduse planeerimine võtab arvesse ja planeerib müügipakkumiste koostamisel kõiki tulevasi vajadusi materjali järele (sõltumatuid vajadusi, sõltuvaid vajadusi jne)