process managementprotsessihaldus Korratavate äriprotsesside läbiviimine ja monitoorimine, kui need protsessid on defineeritud formaalsete protseduuride komplektina