C2C (Client to Client)klient- klientvõrk Partnervõrgu (P2P - Peer to Peer) varasem nimetus, kus üks klient (kasutaja ) suhtleb teisega otse, ilma serveri vahenduseta