hoverhõljuma Hüpertekst-dokumendi puhul tähendab seda, et kursor "hõljub" hüperlingi kohal. Uuemate brauserite puhul muudab hüperlink värvi, kui kursor selle kohal hõljub