diagramming programdiagrammiprogramm, skeemiprogramm Programm vooskeemide, organisatsiooniskeemide ja muude sarnaste plokkskeemide loomiseks. Sarnaneb joonestusprogrammile, kuid on kohandatud nimelt struktuurskeemide tegemiseks, s.t. mitmesugused kujundid ja sümbolid on juba ette valmis tehtud ning kui neid ekraanil liigutada, säilitab programm nendevahelised ühendusjooned.

Vooskeemide tegemise programmid on näit. Visio, FlowCharter, CorelFlow ja allClear. Võrguskeemide tegemiseks mõeldud programmid ClickNet ja netViz võimaldavad linkida seadmete andmebaasi skeemis leiduvate objektidega