modelingmodelleerimine Olukorra või tegevuse simuleerimine võrrandisüsteemi rakendamise teel andmehulgale

Vt. ka data model