highlightingesiletõst, äramärkimine Ikooni (ikoonide rühma), teksti või pildi väljavalimine ja esiletõstmine heleduse, värvuse või vilkumisega. Seda tehakse näit. vastava elemendi teisaldamiseks, kustutamiseks või kopeerimiseks. Elemendi esiletõstuks viiakse kursor selle kohale ja klikitakse vasakut hiireklahvi.

Tekstidokumentides kasutatakse esiletõstu ka lihsalt mõnele sõnale või tekstiosale tähelepanu juhtimiseks, näit. teksti redigeerimisel paranduste märgistamiseks. Sel juhul muudab tekstitöötlusprogramm ise vastavate tekstiosade värvust