nanotechnologynanotehnoloogia Materjalide valmistamine aatomite või molekulide tasemel eesmärgiga anda neile erilisi füüsikalisi ja keemilisi omadusi. Nimetus "nanotehnoloogia" tuleb sellest, et siin tegeletakse seadistega, mille mõõtmed on tavaliselt alla 100 nanomeetri (alla 0,0001 mm). Aatomite vahekaugus kristallides on mõni kümnendik nanomeetrit.

Nanotehnoloogia võimaldab luua põhimõtteliselt uusi tooteid arvutimälude, pooljuhtide, biotehnoloogia, konstruktsioonimaterjalide, energeetika jt. valdkondades.

Mikroelektroonikas erineb nanotehnoloogia traditsioonilisest tehnoloogiast põhimõtteliselt selle poolest, et kui praegu valmistatakse kiipe n.ö. "ülalt alla", s.t. alustatakse suurest ränikettast, millele söövitamise ja legeerimise teel luuakse tillukesi pooljuhtseadiseid, siis nanotehnoloogias ehitatakse neid "alt üles", s.t. valmistatakse aatomitest ja molekulidest elemente, mis seejärel omavahel kokku ühendatakse