wrapperpakend Andmestruktuur või programm, mis sisaldab (pakendab) teisis andmeid või programme, nii et "sissepakitud" elemendid võivad eksisteerida uuemas süsteemis. Termin leiab sagedast kasutamist koos komponent-tarkvaraga, kus pakend pannakse ümber pärandrakenduse, nii et viimane hakkab käituma objektina.

Pakendamist nimetatakse ka "kapseldamiseks" või "pakendkapseldamiseks", kuid see ei tähenda sama, mis objekti kapseldamine objektorienteeritud programmeerimises