color valuevärvusväärtus Igas värvusruumis saab mistahes värvust esitada teatud arvväärtuste kombinatsiooni abil. Näit. RGB värvusruumis antakse 8-bitise värvisügavuse puhul punase, rohelise ja sinise värvuse intensiivsused arvväärtustena 0 kuni 255 (kokku 256 ehk 2 8 erinevat väärtust igale värvusele). Heksadetsimaalsüsteemis vastab seega punasele FF0000, rohelisele 00FF00 ja sinisele 0000FF. Mustale vastab 000000 ja valgele FFFFFF. CMYK värvusruumis määratakse konkreetne värvus ära taevassinise, purpuri, kollase ja musta protsentidega. HSB värvusruumis määratakse küllastus ja heledus protsentides ning värvitoon nurgaga 0 kuni 360o, mis vastab punkti asukohale värvikettal jne.