LOS propagationotselevi Elektromagnetilise kiirguse levi otse saatjalt vastuvõtjale ilma peegelduste ja murdumisteta. Kui pikk- ja kesklainealas esineb märkimisväärne difraktsioon ehk raadiolainete "paindumine" maakera kumeruse taha, siis lühi- ja ultralühilainealas on difraktsioon tühine ning on vastuvõtt on võimalik otselevialas või siis ionosfäärilt peegeldunud lainete kaudu. Kuna VHF-alas ja veelgi lühematel lainepikkustel on kvaliteetne side võimalik ainult otselevi teel, siis kasutatakse siin signaali saatmiseks pikkade vahemaade taha tehiskaaslastele paigutatud transiivereid, mis on "silmsides" samaaegselt nii saatja kui vastuvõtjaga