portal (2)portaal Kaabel-kohtvõrkude ja 802.11 raadiokohtvõrkude loogiline integratsioon. Portaal võib olla ka jaotussüsteemi pääsupunktiks. Kõik 802.x kohtvõrgust 802.11 kohtvõrku liikuvad andmed peavad läbima portaali. Seega töötab portaal kaabel- ja raadiokohtvõrkude vahelise sillana