PLCP (Physical Layer Convergence Protocol)füüsilise kihi konvergentsiprotokoll Andmeside konvergentsikihi protokoll, mis määrab ära, kuidas täpselt andmevoos sisalduvad paketid peavad olema vormindatud antud sidesüsteemi (näit. T1, E1, T3 või OC-N) jaoks