core networkmagistraalvõrk UMTS mobiilsides sisaldab selliseid elemente nagu HLR ja MSC ning lüüse mitmesugustesse muudesse võrkudesse (ISDN, PSTN, GSM, EDGE, GPRS, Internet jne), kusjuures UMTS’i raadiovõrku UTRAN ei loeta kuuluvaks magistraalvõrgu koosseisu

Fikstelefonivõrgus nimetatakse magistraalvõrguks kommutaatorjaamade ja neid omavahel ühendava edastusjaama kombinatsiooni