node (3)sõlm Laineteoorias seisva või statsionaarse laine punkt, kus amplituud on minimaalne (ideaaljuhul null)