time recordaegsalvestus, ajakirje Kiire Fourier’ teisenduse tarvis salvestatakse ajas muutuvat analoogsignaali mingi fikseeritud ajavahemiku jooksul. Saadud aegsalvestus digiteeritakse ja seejärel rakendatakse sellele kiire Fourier’ teisenduse algoritmi, mille tulemusena saadakse signaali spekter (signaali amplituudi või energia jaotus sageduste järgi)