TCF (Technical Control Facility)tehnilise juhtimise rajatis, keskjaam Telekommunikatsioonis füüsiline jaam või selle osa, mis:

  • sisaldab informatsiooni kiiret, töökindlat ja turvalist vahetamist tagavaid seadmeid
  • tavaliselt sisaldab jaotuskilpe ja nendega seotud paneele, pistikupesi ja lüliteid ning seire, testimise, häälestamise ja juhtimise vahendeid
  • võimaldab telekommunikatsioonsüsteemi teenindaval personalil operatiivselt kontrollida ja juhtida sidekanaleid ja -seadmeid, analüüsida ühenduste ja sidekanalite kvaliteeti, seirata operatsioone ja hooldusfunktsioone, avastada ja korrigeerida halvenevaid tingimusi, taastada katkenud ühendusi, luua nõutud ahelaid ja teha efektiivse telekommunikatsiooni-teenuse tagamiseks vajalikke töid