non-fixed accessfikseerimata juurdepääs Personaalse sideteenuse puhul selline juurdepääs võrku, kus terminali ja pääsuliidese vahel puudub fikseeritud suhe. Pääsuliidesel ja terminalil on kummalgi omad eraldi "identifikaatorid" ning terminal võib liikuda ühe pääsuliidese juurest teise juurde, säilitades oma unikaalse identiteedi

Vt. ka fixed access