basic servicebaasteenus Teenus, mis võimaldab signaaliedastust kahe või enama punkti vahel vastavalt kasutaja vajadustele ning mida iseloomustavad ainult sellised tehnilised parameetrid nagu signaaliedastuse täpsus ja moonutused vms. tingimused