information origination/termination equipmentinformatsiooni alustamise ja lõpetamise seadmed Seadmed, mida kasutatakse informatsiooni sisestamiseks sidevõrku ja selle väljastamiseks sidevõrgust