burstvalang Infotehnoloogia mitmes valdkonnas kasutatav termin, mis tähistab mingeid kindlaid andmehulki (andmeüksusi), mida saadetakse või võetakse vastu teatud ajavahemike tagant. Üldjuhul tähendab valangedastus seda, et andmeid kogutakse seni, kuni ületatakse teatud lävi, mis käivitab signaaliedastuse. Sõltuvalt konkreetsest tehnoloogiast võib valangute väljasaatmine toimuda regulaarsete või ebaregulaarsete ajavahemike tagant.

Signaali edastamist valangutena võib vastandada pidevale ehk voogedastusele.

Vt. ka packet